Heeft u ideeën en wensen over ouderen in de wijk Sint Pieter? Kom dan donderdag 12 januari om 10.00 naar de vergadering van de Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht in het Buurtcentrum Sint Pieter.

De Adviescommissie adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die van belang zijn voor senioren, met name rondom de thema’s wonen, welzijn en zorg.

Donderdag 12 januari om 10.00 uur vergadert de ASM in het buurtcentrum St. Pieter (de Soos) aan de Pastoor Kribsweg 14a. U bent van harte welkom, om in deze vergadering uw ideeën en wensen over ouderen in de wijk Sint Pieter te bespreken.

Lees meer over de Adviescommissie Senioren Maastricht.