Het buurtplatform onderhoudt nauwe contacten met alle partijen die actief zijn in de buurt.