Het bestuur van het Buurtplatform St Pieter Jekerdal Villapark heeft – met pijn in het hart – besloten om per 24 april 2017 af te treden. We leggen u graag uit waarom wij ons genoodzaakt zagen deze stap te nemen.

Vorig jaar heeft de gemeente aangekondigd dat alle Buurtplatforms moeten opgaan in Buurtnetwerken. Deze transformatie brengt veel veranderingen met zich mee, onder andere financiële. Voor onze wijk betekent dit een vermindering van inkomsten van 65%. Daarnaast moeten alle activiteiten en werkgroepen zelf subsidie aanvragen en dat kan steeds maar voor één jaar. Ook is er geen rol meer voor het Buurtplatform als centraal aanspreekpunt.

Ons aftreden betekent natuurlijk niet dat alle samenwerkingsverbanden en initiatieven in de wijk afgelopen zijn. Er zijn meer manieren dan de onze om samen te werken en dingen voor elkaar te krijgen. 

Zo onderzoeken wij of er mogelijkheden zijn om een de succesvolle projecten zoals de Cultuurroute en de Open Tuinendag te kunnen continueren, want onze wijk is het waard!